Gruttodame in de ochtendnevel
Gruttodame in de ochtendnevel

Begin mei, de pullen lopen in het veld en de grutto ouders zijn extra alert.

Waterland, gruttoland. Limosa limosa

Gruttodame in de ochtendnevel

Begin mei, de pullen lopen in het veld en de grutto ouders zijn extra alert.

Waterland, gruttoland. Limosa limosa