Privacybeleid

Privacy verklaring
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Martsimo, mede h.o.d.n. Simoneo Fotografie (SIMONEO). SIMONEO is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden, zoals gelinkte websites en andere bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

SIMONEO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. SIMONEO doet dit in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens worden verzameld als u de website gebruikt, waarom dat zo is en hoe uw gebruikservaring hiermee wordt verbeterd.
Deze privacyverklaring is mede afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
SIMONEO heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve met toestemming hun van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u meent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie desgewenst.

Doel en gebruik
Informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zal dat alleen met uw toestemming gebeuren. SIMONEO zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van een bestelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van SIMONEO sluit SIMONEO een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging ten aanzien van uw gegevens. SIMONEO blijft verantwoordelijk voor zulke verwerkingen.

SIMONEO gebruikt uw gegevens om uw bestelling of inschrijving zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. We hebben daarvoor uw naam, adres, e-mailadres en in sommige gevallen uw telefoonnummer nodig. Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van nieuws en van speciale aanbiedingen en acties. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich te allen tijde uitschrijven.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. We zijn daarom benieuwd naar de meningen van onze bezoekers. Als u besluit een recensie te schrijven in ons gastenboek, of langs een andere weg een review afgeeft, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Wij behouden het recht van moderatie in bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen.

Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Inzage, aanpassing en verwijdering van gegevens
U hebt het recht op toezending van de door ons bewaarde persoonsgegevens (in print of via een andere gegevensdrager) in te zien, om deze gegevens te (laten) corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SIMONEO. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar het hieronder in de contactgegevens vermelde e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewaren en beveiligen van gegevens
Uw gegevens worden door SIMONEO in een beveiligde omgeving bewaard. Gegevens die u SIMONEO verstrekt bewaart SIMONEO zolang als dat voor de uitvoering van haar diensten nodig is. Onze algemene bewaartermijn voor (alle andere) persoonsgegevens is 7 jaar.
SIMONEO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u echter het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies verzamelen standaardinformatie zoals het aantal bezoekers van de site en hoe ze door de site navigeren. Om dit te doen wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, dat informatie verzamelt over het patroon van uw bezoek, paginaweergaven, bezoekduur, uw besturingssysteem, browsertype, IP-adres, geografische locatie en hoe u mijn website hebt gevonden (bijv. via social media, een zoekopdracht, enz.). SIMONEO maakt beperkt gebruik van cookies. U kunt deze desgewenst afwijzen. U kunt ook uw browser zo instellen dat u dergelijke cookies niet ontvangt.

Deze website wordt gehost door Clikpic, die ook cookies gebruikt om het aantal bezoeken aan deze site bij te houden. De informatie uit Clikpic en Google Analytics kan niet worden gebruikt voor het individueel identificeren en wordt puur gebruikt om deze website te verbeteren en te monitoren.

Vragen en feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van SIMONEO, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag per e-mail tegemoet.

Simoneo Fotografie
Mahatma Gandhistraat 95
1447 XP Purmerend
Tel.: 06 – 39 578 273 (ook Whatsapp)
E-mail: simoneo@hccnet.nl
KvK nummer: 60756594

dec 2021