Copyright, Disclaimer & Privacy policyCOPYRIGHT
(c) Copyright Simone Opdam.
Alle rechten voorbehouden. Op de inhoud van de website www.simoneo.com/.nl, zowel teksten als beeldmateriaal, rust auteursrecht. Teksten en beeldmateriaal mogen slechts worden overgenomen of gepubliceerd of anderszins verveelvoudigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Simone Opdam.

DISCLAIMER
Aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Gebruik van de informatie van deze website en van in de links vermelde websites is voor eigen rekening. Simoneo accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct dan wel indirect, en/of kosten als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES.
De op deze website vermelde links zijn slechts informatief. Toegang tot en/of gebruik van deze links zijn voor eigen risico. Simoneo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.

PRIVACYBELEID
De privacy van gebruikers van deze site wordt gerespecteerd en alle door de koper verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt volgens de geldende regels en voorschriften inzake de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de uitvoering van onze diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken en/of u per e-mail te informeren over gerelateerde producten en diensten die van belang kunnen zijn voor u. Mocht u dergelijke e-mails niet meer willen ontvangen, stuur dan een email naar het contact email adres. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verkocht. Zij zullen alleen ter beschikking worden gesteld aan derden voor zover zij betrokken zijn bij de uitvoering van onze producten en diensten. Klanten krijgen op hun verzoek toegang tot hun geregistreerde persoonsgegevens, eveneens op verzoek worden verbeteringen gedaan.Voor het privacybeleid van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Wie deze website gebruikt, aanvaardt automatisch dit privacybeleid.Lees hier onze uitgebreide privacyverklaring

(English)
COPYRIGHT
(c) Copyright Simone Opdam
All rights regarding the content of this website www.simoneo.com/nl, both wording and pictures, are owned by Simone Opdam. The content of this website may not be copied, reproduced or republished in any way without first obtaining written permission by the photographer.

DISCLAIMER
The contents of this website are compiled carefully and in accordance with their current state of knowledge. Access to and use of the information on this website as well as web sites related or connected to this by links are at the user’s own risk. Damage and warranty claims arising from missing or incorrect data are excluded. Simoneo bears no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential damages, resulting from access to or use of this website or websites related or connected to it by links.

LINKS TO OTHER WEBSITES
This website contains links (cross references) to websites that are run by third parties. Simoneo takes no responsibility for the content of these other websites.

PRIVACY POLICY
The privacy of all users of this site will be respected and all information provided by the buyer will be treated confidently and will be processed in accordance with the applicable rules and regulations regarding the protection of privacy. Personal data will only be used to make order and delivery as quickly and easily as possible and/or to inform you (by e-mail) about related products and services that might be of interest to you. Should you no longer wish to receive such emails, please send an email to the contact email address. Personal data will never be sold to third parties. They will be made available to third parties only to the extent that they are involved in the execution of orders. Buyers are granted access to their registered personal data, upon request, and, upon request improvements will be made.
No responsibility can be taken for the privacy policy of third parties involved in the performance of the agreement. The person who uses this website automatically accepts this privacy policy.

Copyright.
(c) Copyright Simone Opdam. All rights reserved