Image licensing / Licenties

CONTACT:

Simone Opdam Photography, The Netherlands
T. (0031) (0)6 39 578 273
E. simoneopdam@gmail.com


(English) Image licesing (right of use)

General
The copyright for texts and images on this website will remain with the photographer at all times. For the use of the images, permission by the photographer is required or a license (license) can be obtained for payment. In case of use without permission or license, or use in a manner that is not permitted, compensation shall be due.

Changes to the image without the prior permission of the photographer are not allowed (no mutilation). Sublicenses are not allowed. The photographer’s name should be mentioned at all times, even after obtaining a license. Please mention as follows: Simone Opdam (www.simoneo.com)

Pictures will not contain a watermark on delivery.
Even in case of non-exclusivity, the same photo will never be licensed to more than 15 different users.

Licensing options:

1. License (non-exclusive) for web use: websites, social media, email traffic. JPG-file with dimensions up to 2048x1200 pixels. Application in accordance with the license agreement. Price per file: € 35,00.

2. Non-exclusive license for business / commercial use on websites, in social media, e-mail traffic and for printing purposes (such as flyers, posters, advertisement). File in high resolution. Application in accordance with the license agreement. Price per file: from € 35.00 (depending on file size and usage).

3. Exclusive license for business / commercial use on websites, in social media, e-mail traffic and for printing purposes (such as flyers, posters, advertisement). File in high resolution. Application in accordance with the license agreement. The image(s) will not be licensed to others. The photographer reserves the right to use the licensed image for portfolio purposes. Price per file: from € 100.00 (depending on file size and usage).

(Nederlands) Licentie (gebruiksrecht)

Algemeen
Het auteursrecht voor teksten en beeldmateriaal op deze website blijft te allen tijde berusten bij de fotograaf. Voor gebruik van het beeldmateriaal is toestemming van de fotograaf vereist, of kan tegen betaling een licentie (gebruiksrecht) worden verkregen. Bij gebruik zonder toestemming of licentie, of op een manier die niet is toegestaan, is een schadevergoeding verschuldigd.

Wijzigingen aan het beeld zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf zijn niet toegestaan (geen verminking). Sublicenties zijn niet toegestaan. Vermelding dient altijd plaats te vinden, ook na het verkrijgen van een licentie, en wel als volgt:Simone Opdam (www.simoneo.com)

Foto’s bevatten bij levering geen watermerk. Ook in geval van niet-exclusiviteit zal dezelfde foto nooit aan meer dan 15 verschillende gebruikers in licentie worden gegeven.

Licentiemogelijkheden::

1. Licentie (niet exclusief) voor webgebruik: websites, social media, e-mail verkeer. JPG-Bestand met afmetingen van max. 2048x1200 pixels. Gebruik volgens de afspraken neergelegd in de licentieovereenkomst. Prijs per bestand: € 35,00.

2. Niet-exclusieve licentie voor zakelijk/commercieel gebruik: websites, social media, e-mail verkeer en printdoeleinden (zoals flyers, posters, reclamedrukwerk). Bestand in hoge resolutie. Gebruik volgens de afspraken neergelegd in de licentieovereenkomst. Prijs per bestand: vanaf € 35,00 (afhankelijk van de omvang van het bestand en het gebruiksdoel).

3. Exclusieve licentie voor zakelijk/commercieel gebruik: websites, social media, e-mail verkeer en printdoeleinden (zoals flyers, posters, reclamedrukwerk). Bestand in hoge resolutie. Gebruik volgens de afspraken neergelegd in de licentieovereenkomst. Het beeldmateriaal zal niet aan anderen in licentie worden gegeven. De fotograaf behoudt zich wel het recht voor om het in licentie gegeven beeldmateriaal voor portfoliodoeleinden te gebruiken. Prijs per bestand: vanaf € 100,00 (afhankelijk van de omvang van het bestand en het gebruiksdoel).